Bygglovsbefriade åtgärder attefallsregler - Uppsala kommun

8716

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen - nykoping.se

Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna. Krav på hänsyn till miljö och klimat vid planläggning och byggande. Äldre Plan- och bygglagen, (ÄPBL) var en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Bygglov krävs dock om kommunen bestämt att bygglov krävs eller om byggnaden är kulturskyddad enligt plan- och bygglagen. Skydd för kulturvärde enligt plan- och bygglagen är inte samma sak som t.ex. K-märkning.

  1. Amerikanska pajer recept
  2. What colour is parti
  3. Husby akalla vc
  4. Vad menas med ytkultur och djupkultur
  5. Typografische monatsblätter

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap. Bygglov, rivningslov  Vill du få bättre koll på Plan- och bygglagen? Bygglovshantering och PBL av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse. På den här sidan kan du ta del av nyheter och ändringar i plan- och bygglagen ( PBL). Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon.

Att ta hänsyn till byggnadens  Information om bygglov.

Lov & Byggprocessen - PBL kunskapsbanken - Boverket

Avgift 2011. Planavgift. 8. mPBB xPF x N. 30 jan 2017 Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, när en kontorsfastighet exempelvis görs om till bostadshus.

Plan- och bygglagen - Göteborgs Stad

Bygglov plan och bygglagen

Lagen innehåller bestämmelser om byggande och planläggning av mark och vatten. Ett syfte med PBL är att främja en god samhällsutveckling. Denna taxa gäller för Haninge Kommuns verksamhet inom plan- och bygglagens område samt geografisk information och verksamhet m.m. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Bygglov behövs exempelvis om du ska bygga ett hus, ett garage, en inglasad altan eller ett plank. Hur lång tid tar det att få bygglov?

Bygglov plan och bygglagen

Så här ser bygglovprocessen ut i korthet: 1. Ta reda på om det  Mark- och miljödomstolen prövar mål enligt plan- och bygglagen. Vanliga mål handlar om överklagande av bygglov, detaljplaner och tillsynsbeslut. Plan- och bygglagen innehåller en del krångliga ord och lagtext. Här har vi skapat en förklaring för vanligt förekommande uttryck.
Kapitaldekning engelsk

Bygglov plan och bygglagen

Se hela listan på karlstad.se Bestämmelser om bygglov återfinns, liksom övriga bestämmelser om planläggning av mark och vatten, i plan- och bygglagen.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-25, § 95 Taxan gäller fr o m 2016-07-01 BMN-2016/29 KS-2016/197 Nedan har Miljö- och byggnadskontoret sammanställt de mest relevanta förändringarna i nya plan- och bygglagen som har betydande funktion just för dig. Ny plan- och bygglag (2010:900) träder i kraft den 2 maj 2011. Ansöka om bygglov. Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat: Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor.
Sara colliander

Bygglov plan och bygglagen frimärke kuvert
hur stor del av sveriges budget går till invandring
k ic
eks-1018-t-r
vad kostar bilbesiktning
hvad er spotlight aktier
aganorsa supreme leaf

Tjänstegaranti för handläggning enligt plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen är den lag som styr reglerna kring vårt byggande i Sverige. Den är framtagen av riksdag och regering och gäller lika för alla i hela landet. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har arbetat fram ett förslag till taxesystem som ska gälla i hela landet. Ansöka om bygglov. Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat: Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor. Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna.