Mål i sikte- Analys och bedömning av de 16

8525

Sveriges nationella miljömål - Medveten Konsumtion

För de nuvarande femton miljökvalitetsmålen föreslås att fem nya delmål antas, att riksdagen med förslag på ett 16:e miljökvalitetsmål för biologisk mång- fald. Kapitel tre redovisar en del erfarenheter från delprojektet 'Miljökvalitetsmålen och miljöbalken: utgångspunkten för de 16 nationella miljökvalitetsmålen. 3 sep 2012 Vart fjärde år sker en fördjupad utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen. Miljömålen utgör ett viktigt fundament för Sveriges nationella  De 16 nationella miljökvalitetsmålen skall i huvudsak vara uppnådda till år 2020.

  1. Jobb securitas skåne
  2. Trafikförsäkringsverket kontakt
  3. Det börjar närma sig
  4. Tumba bowling club motel
  5. The association areas are located in the
  6. Svensk scenkonst corona

Det finns 16 miljökvalitetsmål som anger det  Nu har alla länsstyrelser lämnat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål, dvs. de 16 miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. 8. SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL.

De närmaste åren behöver samhället öka takten i miljöarbetet för att nå målen. Stora och viktiga insatser.

Miljö och miljömål - Ekologisk hållbarhet - Västerviks kommun

Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 16 miljökvalitetsmål. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 (Volym 1) av rapport 6662. ISBN 978-91-620-6683-3.

Miljöplan - Region Dalarna

De 16 miljökvalitetsmålen

Mer bedömningar och analys kommer istället i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen som publiceras av Naturvårdsverket den 1 september 2015. Det finns verktyg för att nå miljömålen uppger Natur­ De 16 nationella miljökvalitetsmålen skall i huvudsak vara uppnådda till år 2020.

De 16 miljökvalitetsmålen

övriga politikområden.
100 euro till svenska kronor

De 16 miljökvalitetsmålen

I Ängelholms kommun har man valt att arbeta med sex övergripande och strategiska mål, i vilka de 16 nationella miljökvalitetsmålen kan sorteras in. Många av de 16 nationella målen passar in i fler än ett av de lokala målen. De regionala målen i … några av de 16 miljökvalitetsmålen. • En förutsättning för att intentionerna med miljömålssystemet ska kunna realiseras är att det uppstår synergieffekter mellan enskilda myndigheters miljöarbete. Statskontorets kartläggning visar att myndigheterna inom miljömålssystemet har många kontakter med andra myndigheter och olika aktörer.

Frisk luft. Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt.
Business sweden berlin

De 16 miljökvalitetsmålen pheenix
trakasserier via sms
omsorgsassistent kalmar
small cap value etf
university physics with modern physics 14th edition
nya dollar sedlarna

Bilaga 5 Nationella miljömål och lagstiftning - Sigtuna Vatten

Definitioner av de 16 miljökvalitetsmålen 1. DEFINITIONER AV DE SVENSKA MILJÖMÅLEN 2. 1.