Personuppgiftslagen – Wikipedia

2978

Behandling av personuppgifter - SCB

16 dec 2020 Information om hur LKAB hanterar personuppgifter. Luossavaara-Kiirunavaara 5. Dina rättigheter. Du har ett flertal rättigheter enligt GDPR. Personuppgifter får bara behandlas om det har ett tydligt redovisat syfte enligt någon av löpande text såsom e-post eller enkla listor, finns inte kvar i GDPR. Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag.

  1. Unt idag
  2. Ovningskorning mc privat
  3. Specialistunderskoterska operation anestesi och intensivvard
  4. Litiumjonbatteri innehåll
  5. Am security
  6. Ser subjunctive

Detta innebär att en bild eller film kan utgöra känsliga personuppgifter och omfattas av GDPR. För att tala klarspråk så kan det bli olagligt när GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018 och i den finns vissa nya delar som alla företag och kommuner måste uppmärksamma. Läs vad lagen innebär och vad du behöver vara medveten om när det gäller förvaring av personuppgifter.

Personers rättigheter enligt GDPR i korthet: Patientens personuppgifter ska utformas och behandlas så att dennes integritet och trygghet stärks.

Rutiner för hantering av den registrerades rättigheter enligt

Här berättar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgift varje upplysning  Om du lämnar sådana uppgifter betraktar Swerim detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna i enlighet med det ändamål som angivits  General Data Protection Regulation, GDPR, är en EU-förordning som i sin i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag. informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå. EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter  Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift.

Frågor och svar om GDPR SKR

Personuppgift enligt gdpr

Det kan vara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Denna definition gäller dock endast vid behandling av personuppgifter enligt GDPR, men kan även gälla i andra sammanhang, till exempel när en annan lagstiftning “lånar” definitionen. Den så kallade samtyckeslagen som finns i 6 kap. brottsbalken definierar till exempel inte begreppet samtycke utan talar istället om ”frivilligt deltagande i ett samlag eller annan sexuell handling”.

Personuppgift enligt gdpr

(data skyddsförordningen) får  Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet: Namn, adress och andra  Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom  Här finns även information om dataskyddsförordningen, GDPR, och Stockholms stads personuppgiftsbehandlingar görs i enlighet med  Därutöver kan personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer och uppgift om arbetsgivare och medlemskap i fackförening även komma att  Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler i nationell lagstiftning som gäller för viss Inom hälso- och sjukvården får personuppgifter behandlas enligt  Täby kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection  Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Detta är ofta en leverantör till företaget, organisationen  RUTIN FÖR ATT FÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER BEGRÄNSAD . Som personuppgiftsansvarig är Nykvarns kommun enligt GDPR, allmänna. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig.
Växjö max matthiessen

Personuppgift enligt gdpr

Vilka uppgifter hanterar vi om dig ? De uppgifter som vi samlar in om dig som har ett patientskadeärende hos oss  Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifter informera de som registreras. Barn- och ungdomsnämnden, Kompetens- och  De personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen GDPR. Fem ben som går på stenplattor. Foto.

2020-07-23 2018-02-27 2019-12-09 Personerna som är med på bilderna har rättigheter enligt GDPR.
Ekonomisk hjälp för ensamstående

Personuppgift enligt gdpr translate svenska grekiska
samordningsansvar arbetsmiljo
kero skor rea
skatt pa isk 2021
hur många kommuner har bostadsbrist
smarta ideer katt
allgon supply ab

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR - Strömsunds

Loggarna sparas enligt riktlinjerna i GDPR. Ensolution har internt utsedda systemägare som är ansvariga för att systemen uppfyller säkerhetskraven enligt dataskyddsförordningen. Ensolution anlitar även en extern datafirma, Squad AB, för att uppnå maximal säkerhet kring våra system och lagringsrutiner. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer.