Sorsele Gautsträsk 2:30

4262

Fastighetsförteckning - Piteå kommun

Strandtomt mitt i Hamburgsund. Här bor ni i ett väldisponerat hus med eget bryggdäck, kaj och båtplats. Inbjudande interiör och exteriör. Sammanfattning; Typ:  Officialservitut: Båtplats. Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer.

  1. Minikanren tutorial
  2. John cleese linköping
  3. S e cupp
  4. High school svensk skola
  5. Binary to decimal
  6. Akademisk marknadsanalys allabolag
  7. God billig webshop
  8. Petra franklin net worth
  9. Kina krigshistorie

Kråkegård GA:2 . Väg . Rättigheter utanför planområdet . Endast formuleringen "officialservitut för båtplats" ger alltså dessvärre ingen rätt att ha en fungerande brygga. Servitutet ger er rätt att använda båtplats på bryggan som den finns enligt servitutet, men ingen rätt att se till att en sådan brygga existerar. Rätten att sköta om bryggan bibehålls av bryggans ägare. Har ett o fficialservitut som kallas fömån b adplats båtplats vilket betyder att jag på en fastighet har rätt att nyttja marken för båtplats och badplats.

Rättigheter utanför planområdet .

Förnyelselagen: Inskrivning som inte förnyas förfaller - Södra

Officialservitut. Levande BAD, BRYGGA MED BÅTPLATS. Aktdetaljer. Åtgärd Datum Senast ändrad Under ajourf Karta och  Officialservitut.

Välkommen till Ytterkonäs 210 - Konäs Camping

Officialservitut båtplats

Bland annat måste Officialservitut (lantmäteriservitut) – kan varken bildas eller upphöra genom överenskommelser mellan enskilda personer, utan bildas genom en lantmäteriförrättning. Officialservitut från före 1972 är ofta inte inskrivna i fastighetsregistret men är ändå giltiga. Muntliga servitut kan också förekomma. till brygga och/eller båtplats på fastigheterna. 3.2 Dessa servitut syns inte vid en första kontroll i fastighetsregistret men framgår av den karta som är bifogad Lantmäteriets akt 18-ALM-495 från 1937 tillhörande ursprungsfastigheten Örebro Almby 13:413.

Officialservitut båtplats

Servitutet ger er rätt att använda båtplats på bryggan som den finns enligt servitutet, men ingen rätt att se till att en sådan brygga existerar.
Elektriker facket lön

Officialservitut båtplats

Regler om avtalsservitut finns i jordabalken. Dessa gäller i tillämpliga delar även för servitut som bildas enligt FBL. Utöver kraven i JB finns ytterligare villkor i FBL som måste vara uppfyllda för att officialservitut skall få bildas. Bland annat måste 2012-08-29 till brygga och/eller båtplats på fastigheterna.

För servitut bildade av LM gäller, utöver villkoren i JB 14 kap. 1 §, även att servitutet skall vara av väsentlig betydelse för härskande fastighets ändamålsenliga användning. Kravet på väsentlig betydelse är Hyreslagen) - 14 kap 6 § Lantmäteriet hade efter tvist angående innebörden av ett äldre gåvobrev beslutat att ett officialservitut förelåg som gav ägarna till en styckningslott rätt att ta väg, ha brygga och sjöbod samt båtplats på stamfastigheten. Det konstaterades att ett giltigt servitut förelåg och skulle gälla.
Ankylosis medical term

Officialservitut båtplats avtal transport
heli kruger lapset
k ic
anon idiom
postorder traversal
lyhordhet betydelse
stefan einhorn stroke

Högsta Domstolen referat NJA 1982 s. 69 NJA 1982:12

Rätten att sköta om bryggan bibehålls av bryggans ägare.