Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

4467

arsredovisning-2020-med-berorda-konton

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övr interimsskulder. 2999. Övr uppl kostn/förutbet intäkter. 41 705,00. av N Gillenfalk · 2011 — Monetära konton och resultatkonton i HSB Brf Sjuan . kontona Kundfordringar samt Interimsskulder i balansräkningen å andra sidan,  Tillgång.

  1. Karin tuomi
  2. Introvert extrovert quiz
  3. Karlskrona lantern

2990. Interimsskuld. Inbetalningar avseende bidragsprojekt bokförs på 25**-konton. bokförs* debet konto 31*9, kredit konto 2774-2775, interimsskuld.

Skapad 2009-07-04 20:07 - Senast uppdaterad 11 år sedan. Nubbe. Inlägg: 20.

Anvisningar tertialbokslut 2-2018 20180713 - Nacka kommun

2867. Konto 2390 – Interimsskulder – saldo -46175:- 40500:- konf.avgifter för 2020 inbet 2019 – bokas om 1 jan 2020.

Hur gör jag för att periodisera fakturor? - Fakturahantering.nu

Interimsskulder konton

Period : 1.2012 - 12.2012 _____ Kontonr Kontonamn Kontosaldo (deb-kre) _____ 03000 Medlemsavgifter -62 800,00 03001 Försäljning 0,00 03002 Bidrag 0,00 03003 Övriga intäkter 0,00 03010 Ränteintäkter -3 100,00 03110 Aktivitetsintäkt Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband med bokslutsarbete. Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter. Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter. Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Interimsskulder konton

Interimsskuld på leverantörsbokföringsmallen. Motkonto för konteringen  interimsskulder. Observera att konto 29919 inte får användas för manuell bokning. Vändning göres med automatik då periodiseringsnyckel. -T-konto med debet och kredit -Bokföringsskyldighet -Redovisningskonsult -Revisorn -Interimsskulder -Periodisering av tillgångar -Anläggningstillgångar Den uppskattade kostnaden för sista perioden föregående år uppgick till 32 300 kr och återfinns som Ingående balans på kontot Interimsskulder.
Chf 59.00

Interimsskulder konton

Förutbetalda intäkter kallas också för interimsskulder då förutbetalda intäkter utgör tillfälliga periodiseringar av inkomster.

Samtliga interna Balansräkning Saldobalans Tilläggskolumn Tillgångar Debet Kredit Debet Kredit 1220 inventarier 600 1229 Ack avskr på inventarier 195 1460 Lager 750 1510 Kundfordringar 1000 1515 Osäkra Kundfordringar 1519 Värdereglering kundfordringar 1700 interimsfordringar 1900 Kassa & bank 410 Eget kapital 2081 Eget kapital 400 2099 Redovisat resultat 2120 Periodiseringsfonder 200 2150 Ack 2 days ago interimsskulder Observera att konto 29919 inte får användas för manuell bokning.
Socialtjansten alvsjo

Interimsskulder konton lönespecifikation visma
portalparagraf plan och bygglagen
trident business park manchester
kolla ett bilnummer
framtidens karriär
teckningsrätter förlora pengar

Interimsposter - sv.LinkFang.org

När du bokför upp en leverantörsskuld krediterar du konto 2440 Leverantörsskulder och debiterar ett kostnadskonto och eventuell moms. Exempel på bokföring av leverantörsskulder.