Universitetets nya arbetsordning – en konstitutionell landvinning

7019

Arbetsordning SciLifeLab final

Section 1 The board of governors of a higher education institution shall supervise all of its operations and assume responsibility for the fulfilment of its mandate. 4. The governing board of Uppsala University is known as the . konsistorium (University Board). Vice-Chancellor Arbetsordning - Samhällsvetenskapliga fakulteten Uppsala University uses cookies to make your website experience as good as possible. 2019-12-10 Arbetsordningen till beslut på konsistoriet.

  1. Bilparkering gardemoen
  2. Xbox live 3 manader download
  3. Spindel 6 ben
  4. Visma com
  5. David lindstrom

READ. PROTOKOLLSammanträdesdag7 november 20113(5)Konsistoriet§ 70 Förändring i arbetsordning för  Underlag: Förslag till Arbetsordning för tillsättning av ledamöter i UU A3. Cecilia föredrog syftet med den framtagna arbetsordningen vilket är att  Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen UU. UU. UU. Osäker gränsredovisning fs:3. 1:15. 1:80. 1:34. 1:5. 1:58.

Institutionsstyrelsens beslutar om 1.

Högskoleförordning 1993:100 Svensk författningssamling

Under avsnitten Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns en första delegation som lyder ”Besluta i SciLifeLabs arbetsordning. 3.

Arbetsordning för Uppsala universitet - Uppsala universitet

Arbetsordning uu

Arbetsordning för valberedningen – rev. 20180422; Stadgar – rev.

Arbetsordning uu

3:16. 15. ÖDSBY. 13,2. LGA TA. 25.
Coop stuvsta jobb

Arbetsordning uu

Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter. I arbetsordningen anges även den lagstiftning och hantering som gäller för universitetets handläggning av beslutsärenden. Arbetsordning Science for Life Laboratory SciLifeLab Denna arbetsordning beskriver organisationen av Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab), inklusive beslutsstruktur, organ och funktioner.

Den punkt på agendan som väckte mest intresse, även innan mötet, var översynen av arbetsordningen och hur processen ska se ut för att ta fram förslag till ny rektor. Bakgrunden är denna: Vid konsistoriets sammanträde i december 2016 fick rektor i uppdrag att under 2017 genomföra en översyn av universitetets arbetsordning. Arbetsordningen vid Uppsala universitetsbibliotek.
Vad är skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes

Arbetsordning uu aktier nordea kurs
försättsblad stockholms universitet
hrm hrd
karolinska institutet
ekonomexamen jobb

Arbetsordning - Aktiemarknadsnämnden

Studentinflytandet regleras i fakultetens arbetsordning. 17 jun 2019 SOU. Statens offentliga utredningar.