Personerna bakom tidskriften - Insolvensrättslig Tidskrift

896

Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn

Konkursrådet havde i forbindelse med reglernes udformning følgende bevæggrunde: Mere fokus på rekonstruktion af virksomheden end rekonstruktion af skyldneren Rekonstruktionen skal kunne påbegyndes af såvel debitor som debitors kreditorer Konkursrådet har foreslået en ændring af konkurslovens § 12 e, som vil indebære, at skifteretten under en rekonstruktionsbe-handling efter begæring fra skyldneren kan lade en panteret eller udlæg, der åbenbart ikke vil opnå nogen dækning ved et salg af det pantsatte aktiv, bortfalde. Konkursrådet anbefalede også nogle ændringer i virksomhedspanthaverens retsstilling i forbindelse med rekonstruktion. Disse forslag er ikke med i lovforslaget, da Justitsministeriet vil se på virksomhedspanteordningen ved en samlet evaluering senere. Når der kommer nyt herom, vil det blive omtalt i et senere nyhedsbrev. Regeringen har fremsat et nyt lovforslag med en række tiltag, der har til formål at gøre rekonstruktions-reglerne lettere tilgængelige for virksomheder. Tiltagene skal ses som en håndsrækning til de virksomheder, der er eller kommer i økonomiske vanskeligheder som følge af Covid-19-pandemiens indtog..

  1. Terminal ring size chart
  2. All by myself rachmaninov piano concerto no 2
  3. Ce niehoff
  4. Lastbilschaufför jobb västmanland
  5. Sekreterarklubben ljudbok
  6. Bygga tegelhus pris

Dvs. uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling. Konkursrådet har foreslået, at en rekonstruktion skal kunne bringes til ophør uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling, hvis det sker før der er vedtaget en rekonstruktionsplan, dvs. 4-8 uger efter rekonstruktionen er indledt. Derved gives virksomheden en mulighed for en ”kontrolleret time out” på 4-8 uger.

Lønmodtagernes Garantifond skal dermed ved indledning af rekonstruktion udbetale lønmodtageres krav på løn, der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen. Konkursrådets forslag om, at en virksomheds hidtidige revisor ikke kan være tillidsmand i forbindelse med forsøg på rekonstruktion bifaldes, men der bør overvejes en mulighed for det modsatte, idet rekonstruktion af mindre virksomheder i så fald er eller kan blive en umulighed, da skifte af revisor i en ellers i øvrigt presset situation kan være umulig allerede fordi økonomien ikke vil tillade dette.

Konkurs och annan insolvensbehandling - Konkursrådet

Reglerne om rekonstruktion har langt fra haft den virkning, der var tilsigtet. Meget få virksomheder er blevet rekonstrueret siden reglerne trådte i kraft, og navnlig omkostningerne ved at sætte en rekonstruktion i gang har spændt ben for de ellers gode intentioner.

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? - PDF Gratis

Konkursrådet rekonstruktion

Konkursrådet har afgivet en udtalelse om ændring af rekonstruktionsreglerne. Anledningen er, at mange virksomheder har økonomiske vanskeligheder som følge af de samfundsmæssige tiltag for at bekæmpe Covid-19. I forbindelse med lovforslaget anfører Konkursrådet, at erfaringen med de eksisterende regler om rekonstruktion er, at de ikke anvendes i det tiltænkte omfang. Det fremføres ofte, at en væsentlig årsag hertil er, at det er omkostningskrævende at gennemføre en rekonstruktion, navnlig for mindre virksomheder.

Konkursrådet rekonstruktion

Betænkning om rekonstruktion mv.
Metafysik

Konkursrådet rekonstruktion

1555/2015), at Lønmodtagernes Garantifonds dækningspligt indtræder allerede ved indledningen af en rekonstruktion. Dette medfører, at lønmodtagere kan modtage dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, når der indledes en rekonstruktion.

Indholdsfortegnelse: Kapitel 1.
Bjurwald

Konkursrådet rekonstruktion university physics with modern physics 14th edition
hans siden bok
uppsala kemiföretag
slu logga in
bosse lasson fotograf ystad
jobb som passar asperger
rålambshovsparken utegym

Rätten att misslyckas

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet (formand) Covid-19 har sat sine spor på dansk erhvervsliv og mange virksomheder oplever betydelige økonomiske vanskeligheder. Konkursrådet har derfor den 3. juli 2020 afgivet en udtalelse om ændringer af rekonstruktionsreglerne, med henblik på at gøre rekonstruktionsreglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende.